Tedaviye Başlamak için Kaç Yaş Uygundur?

Tedaviye Başlamak için Kaç Yaş Uygundur? Anne ve babalar günümüzde çocuklarının ağız sağlığı ile yakından ilgilenmektedirler. İlk ortodontist ziyareti süt dişlerin düşmeye daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaşlar civarında yapılırsa bazı ortodontik problemler yetişkin döneme ertelenmeden süt dişlenme döneminin sonlarından itibaren çok basit girişimlerle giderilebilir. Ortodontist süt dişlerinin düşme ve daimi dişlerin sürme evresi boyunca bu dişlerin birbirleriyle çarpışmadan, kendi yollarında sürmeleri ve konumlanması doğrultusunda bir trafik polisi gibi yönlendirici olacaktır. Farklı ortodontik anomalilerin tedavisi için farklı yaşlar uygun olacaktır. İlk ortodontist ziyaretinde ortodontist klinik tecrübe ve ön görüsü ile ortodontik anomali oluşup oluşmayacağını ve en uygun tedavi zamanının ne zaman olacağını aile ile paylaşacaktır.Parmak emme gibi bazı kötü alışkanlıklar erken yaşta ortodontistin yardımı ile terk edilebilir.
Ortodontik tedavilerde standart tedaviye başlama yaşı yoktur. Her birey ve ortodontik problem ortodontist tarafından bağımsız olarak değerlendirilmeli ve tedaviye başlama yaşı ortodontist tarafından belirlenmelidir. Şiddetli kapanış bozukluklarında, özellikle alt ve/veya üst çenenin ileride ya da geride konumlandığı çene kemiklerini ilgilendiren uyumsuzluk durumlarında, çapraz kapanışlarda, dişlerin aşırı çapraşıklığında çocuklar mutlaka bir ortodontiste götürülmelidir. Erken dönemde bir problem saptanmışsa bile bu hemen ortodontik tedaviye başlanmalı anlamına gelmeyebilir. Özellikle iskeletsel anomalilerin tedavisinde büyüme gelişim dönemi çok önemlidir. Ortodontist, en uygun zaman gelinceye kadar diş gelişimini ve büyüme gelişimi izlemeye karar verebilir. Dişlerin gelişimi, konumları veya eksik olup olmadıkları tercihenpanoramik filmlerle, büyüme gelişim ise el-bilek fimleriyle kontrol edilmelidir. Çeneler arası uyumsuzluklar ise lateral sefalometrik filmler üzerinde yapılan analizler ile belirlenebilir. İskeletsel anomaliler büyüme gelişim dönemi içinde tedavi edilmemişlerse erişkin dönemde ortognatik cerrahi tedavi yöntemi ile tedavi edilebilir. Bu tedavi yönteminde ortodontist ve çene yüz cerrahı/estetik cerrah bir ekip halinde çalışır. Tedavi planlaması çene yüz cerrahı/estetik cerrah ile beraber yapılır ve hastanın ilk önce ortodontik tedavisine başlanır. Ortognatik tedavi sürecinin ortasında hastanın ameliyatı yapılır ve çeneler arası ilişki doğru şekilde elde edildikten sonra ortodontik tedaviye devam edilir ve bitirilir.

Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

>