Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi Büyüme ve gelişimini tamamlamış, iskeletsel anomaliye sahip hastalarda ( alt ve üst çenelerin birbirlerine göre ve / veya başa göre ileride ya da geride konumlandığı durumlar) problem sadece ortodontik girişimler ile düzeltilemez. Bu durumda çene yüz cerrahı ile beraber planlanacak bir ortognatik cerrahi tedavi girişimi uygun olur.

Ortognatik Cerrahi Gerektiren Durumlar


  • Üst çenenin normal sadece alt çenenin ileride konumlanması, Üst çenenin normal sadece alt çenenin geride konumlanması, Alt çenenin normal, sadece üst çenenin ileride konumlanması, Alt çenenin normal üst çenenin geride konumlanması, Yukarıdaki durumların kombinasyonları, Büyük travmalar sonucunda (trafik kazası vb.) çeneler arası ilişkilerin bozulması halinde, Dudak damak yarıklarında, Diş eti gülümsemesinde,
  • Yüzdeki asimetrilerde.

Ortognatik tedavide 3 aşama vardır :

1.Cerrahi öncesi ortodontik tedavi: Ortodontist arklardaki yer darlıklarını değerlendirir ve diş çekimli ya da diş çekimsiz olarak dekompansasyon işlemini de içerecek şekilde alt ve üst arklara dişleri sıralar. Olgunun diş çekimli ya da diş çekimsiz olması ve problemin şiddetine bağlı olmak üzere bu işlem 10-16 ay kadar devam eder. Bu aşamanın sonunda ameliyat sırasında çene yüz cerrahına rehberlik edecek plakların hazırlanması için model cerrahisi yapılır ve ameliyat arkları hazırlanır.

2.Cerrahi operasyon: Ortodontist tarafından belirlenen miktarlarda çene yüz cerrahı gerekli olan işlemleri genel anestezi altında yapar, hasta 2-3 gece hastanede kalır.

3.Cerrahi sonrası ortodontik tedavi: Cerrahi işlem sonrası eğer ihtiyaç var ise gerekli küçük düzenlemeler ortodontik olarak yapılır ve braketler ağızdan çıkarılır. Bu işlem 3-5 ay kadar devam eder.

Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

>