Ortodontik Anomaliler Nelerdir?

Ortodontik Anomaliler Nelerdir? Ortodontik anomalileri dişsel ve iskeletsel seviyede olmak üzere 2 gruba ayırmak mümkündür. Dişlerin üzerine yerleşecekleri alveol kavsi ile olan uyumsuzlukları sonucunda görülen anomaliler dişsel anomalilerdir.
Çapraşıklık ya da dişler arasında boşluklar şeklinde görülebilir. Dişlerin çapraşık olmasının 2 tane ana sebebi olabilir. Çapraz ırsiyet dediğimiz çocuğun anne ya da babasından küçük çene kemiği, diğer ebeveyninden ise büyük dişler alması ile oluşan gerçek bir çapraşıklıktır. Bu durumun tersinde ise dişler arasında boşluklar olacaktır. Diğeri ise, zamanından önce, çürük gibi nedenlerle çekilmek zorunda kalınan süt dişlerinin boş bıraktığı alveol kemiklerine arkada bulunan daimi dişlerin kayması ile alttan gelecek olan daimi dişe yer kalmaması sonucu oluşan sanal çapraşıklıktır.

Alt ve üst çenenin birbirlerine ve başa göre olması gerekli konumlarından daha ileride ya da geride konumlanması sonucu oluşan anomaliler ise iskeletsel anomalilerdir. 3 türünden söz edebiliriz.

Sınıf II Bölüm 1 Anomali :
Üst çene ileride veya alt çene geride kalmıştır (ya da kombinasyonu şekline olabilir)
Sınıf II Bölüm 2 Anomali :
Üst çene alt çeneyi bir kutu kapağı gibi örtmüştür.
Sınıf III Anomali :
Alt çene üst çeneye göre daha ileride veya üst çene alt çeneye göre daha geride konumlanmıştır (her ikisinin kombinasyonu da olabilir)
Dik Yönde Çeneler Arası İlişkilerde de Kapanış Anomalisi Olabilir. Dik yönde çenelerin karşılıklı birbirinden uzaklaşması ile ön açık kapanış anomalisi görülür.
Çenelerin sağ ve sol yönlerde (transversal yönde) karşılıklı uyumsuzluğu sonucunda ise yan çapraz kapanış anomalisi görülür.

Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

>