Kliniğimiz

Kliniğimiz

Ortodontik tedavi girişimleri sırasında ağız içerisinde birçok el aleti kullanılmaktadır. Bu el aletlerinin sterilizasyonu hasta sağlığı yönünden önem taşımaktadır çünkü AIDS, Hepatit A, B, C gibi insan hayatını tehdit eden hastalıklar tükürük ve diğer vücut sıvıları ile bulaşır. Bu ve buna benzer hastalıkların bulaşmasına neden olmamak için kliniğimizde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına en üst seviyede uyulmaktadır. Kliniğimizde sterilizasyon işlemi otoklav denilen alet ile yapılır. Basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 15-20 dakikada sterilizasyon tamamlanır.

Her hasta değişiminde hekim ellerini yıkar, eldiven ve maskesini değiştirir. Aynı zamanda diş üniti yüzey antisptikleri ile silinir, tükürük emici ve plastik bardaklar sadece bir hasta için kullanılır ve atılır. Hasta başının dayandığı tetiyer yeniden strec film ile kaplanır.

Kliniğimizin mimarisinde kullanılan materyaller kolay temizlenebilir, yüzey antiseptiklerinin uygulanabileceği, üzerinde derin çizikler oluşarak mikroorganizmaların tutunmasını önleyecek türden güncel teknolojik ürünler arasından seçilmiştir. 

Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

>